Boterham met een migratieachtergrond

      1 reactie op Boterham met een migratieachtergrond

boterham_0205In het Nederlands gebruiken we vaak verzachtende termen voor iets wat we liever niet bij naam en toenaam benoemen. Eufemismen, noemen we dat, ‘een grote boodschap doen’ bijvoorbeeld. Als we eufemismen maar vaak gebruiken, krijgen ze dezelfde gevoelswaarde als het woord waar het voor in de plaats komt en moeten we een nieuwe verzachtende uitdrukking verzinnen. Dat noemen we de tredmolen der eufemismen.

Ooit werd besloten om mensen uit het buitenland immigranten te noemen in plaats van het negatief geworden gastarbeider. Toen ook de term immigrant een negatieve bijklank kreeg, introduceerde de overheid in 1971 de term allochtoon, zo lees ik bij de NOS in een achtergrondartikel.

Nieuwste stap in de tredmolen der eufemismen is het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de termen allochtoon en autochtoon te schrappen. Jarenlang waren deze woorden de keurige benaming om aan te geven dat iemand ‘van origine’ wel of niet uit Nederland komt. Nederlander was namelijk geen goede term, want dat maakt geen onderscheid en ‘buitenlanders’ is natuurlijk ook besmet. De WRR en het CBS vinden eigenlijk dat de termen helemaal niet meer gebruikt moeten worden en dat er ook geen alternatief voor moet komen, maar als het dan toch echt nodig is, dan stellen ze voor om deze omschrijvingen te hanteren:

inwoner met een migratieachtergrond
inwoner met een Nederlandse achtergrond

De kans dat deze eufemismen verworden tot scheldwoorden is inderdaad aardig klein, want ‘Hé, stomme inwoner met een migratieachtergrond!’ bekt inderdaad niet zo lekker. Maar volgens mij zijn we op deze manier nog verder van huis, omdat deze termen suggereren dat mensen met een migratieachtergrond niet Nederlands kunnen zijn. Bovendien kan de term ‘inwoner met een migratieachtergrond’ ook slaan op mensen die derde of vierde generatie allochtoon zijn, dus maak je het probleem naar mijn mening alleen maar groter.

Wist je trouwens dat laag- en hoogopgeleid ook al taboe begint te worden? We moeten het nu hebben over praktisch of theoretisch geschoolde mensen.

Ik ben benieuwd naar de rapporten van het CBS over de werkloosheid onder praktisch geschoolde inwoners met een migratieachtergrond.

Één reactie op “Boterham met een migratieachtergrond

  1. Ingrid

    Eufemismen zijn cool. En ook in dit geval zouden we er toch goed aan doen er eentje te verzinnen. Want niet alleen 3e en 4e generatie inwoners (en dus verrassend veel mensen) kampen met een migratie-achtergrond, een geëmigreerde en toen weer teruggekeerde Nederlander heeft ook een migratie-achtergrond. Voor de wetgeving is dit belangrijk, want er gelden andere regels voor mensen die langer dan een jaar (of nog nooit eerder) niet in Nederland als inwoner stonden in geschreven,

    Een woord dat al die boxjes aantikt zou fijn zijn, want.: “Inwoner die langer dan een jaar (of nog nooit eerder) niet in Nederland als inwoner stond in geschreven” is best lang en “Inwoner die gedurende zijn geheel leven met als mogelijke uitzondering buitenlandse verblijven korter dan een jaar in Nederland als inwoner stond ingeschreven.” ook.

    (En misschien, te lui om het op te zoeken, is het zelfs anderhalf jaar – worden die zinnen nog langer)

Gesloten voor reacties.