Docent

Al van kinds af aan wist ik dat ik docent wilde worden. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de lerarenopleiding geschiedenis te gaan doen. In september 2013 heb ik mijn diploma gehaald. Sindsdien heb ik verschillende vakken gegeven. Op dit moment werk ik als docent Nederlands op een middelbare school in Noord-Nederland. Daarnaast volg ik met behulp van de lerarenbeurs de studie docent Nederlands aan de NHL Hogeschool.

Voor een uitgebreidere CV verwijs ik naar mijn Linked-In pagina.

Hier vindt u een impressie van mijn ‘docentenskills’.


 

dichtbij

Dichtbij

Ik zit graag op mijn bureau. Dat heeft met een heleboel dingen te maken. Allereerst ben ik iemand die moeilijk stil kan staan. Door op een tafel te gaan zitten,… Lees verder »

escalatieladder

Escalatieladder

Belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding is het maken van een escalatieladder. In de praktijk is corrigeren echter een stuk minder zwart-wit. In het tweede jaar van mijn studie maakte ik… Lees verder »

spoorboekje

Spoorboekje

Ik vind het heel belangrijk om een zgn. ‘spoorboekje’ op het bord te schrijven. Het geeft voor de leerlingen duidelijkheid over de verschillende fases van de les en helpt mij… Lees verder »

planning

Planning

Planning en organisatie is een sterk punt van mij. Ik vind het belangrijk om goed voorbereid aan de les te beginnen. Ook afspraken met leerlingen moeten goed worden vastgelegd. Ik… Lees verder »

Betekenisvol leren

Bij het ene vak is betekenisvol leren makkelijker te regelen dan bij het andere vak. Bij het ene vak is de noodzaak ook groter dan bij het andere. Tijdens mijn… Lees verder »

werkstukken nakijken

Nakijken

Nakijken vind ik persoonlijk best leuk om te doen, ook al kost het vrij veel tijd. Ik vind het belangrijk om eerlijk en transparant na te kijken. Leerlingen mogen bij… Lees verder »

Uitleg

Uitleg is natuurlijk bij elk vak belangrijk, maar tijdens mijn rekenlessen in Warffum werd een extra beroep gedaan op mijn uitlegvaardigheden. Ik gaf les aan kleine groepjes leerlingen die erg… Lees verder »

Meervoudige intelligentie

De Tweede Wereldoorlog is een heel breed onderwerp. In de les moet je altijd een keuze maken; het boek maakt ook keuzes. Ik heb met 3 havo/vwo een project gedaan… Lees verder »

Participatiecijfer

In het laatste jaar van mijn studie vatte ik het ideaal op om in mijn onderwijs te werken met een participatiecijfer. Tijdens mijn eerste baan na mijn studie kreeg ik… Lees verder »

Studiewijzer

Het is belangrijk om leerlingen te leren studeren. Een studiewijzer kan daarbij helpen. Ik ben een groot voorstander van studiewijzers. Ten eerste geeft het leerlingen de mogelijkheid om te leren… Lees verder »

Schoolkrantredactie

Met zes leerlingen uit de eerste klas vwo ben ik een project aan het doen rondom schrijfvaardigheid. We vormen een redactie onder leiding van mij als hoofdredacteur en we schrijven… Lees verder »

Verhalen

Verhalen

Geschiedenis is een vak van verhalen. Mensen die goede herinneringen hebben aan geschiedenis op school, zeggen vaak dat hun docent zo mooi kon vertellen. Tijdens de opleiding heb ik vakken… Lees verder »

welkom

Welkom

Leerlingen welkom heten vind ik heel belangrijk. Aan het begin van de les sta ik bij de deur om elke leerling persoonlijk te begroeten. Zo voelen leerlingen zich gezien en… Lees verder »

klassenopstelling

Klassenopstelling

  De opstelling van de klas maakt veel uit voor het verloop van je les. Het kan de les versterken of verstoren. Als ik klassikaal lesgeef, werk ik het liefst… Lees verder »

Edugis

Een van de leuke digitale middelen die je als aardrijkskundedocent tot je beschikking hebt, is Edugis. Een programma waarmee je allerlei informatie over welke plek dan ook in Nederland kunt… Lees verder »

Aardrijkskunde in de regio

In de tweede klas is een van de onderwerpen bij Aardrijkskunde de opbouw van een stad. Er zijn door de jaren heen verschillende soorten wijken gebouwd en die historie kun… Lees verder »

administratie

Administratie

Bij lesgeven hoort ook een administratieve kant. Niet het leukste onderdeel van het vak, maar wel heel nuttig. Ik vind het belangrijk dat een leerlingvolgsysteem goed wordt bijgehouden, omdat dit… Lees verder »

Griekse handel

Griekse handel

De leerlingen kregen een kaartje van Athene en haar kolonies met daarbij een leesopdracht. Ze moesten de informatie uit het boek over de handel van Athene verwerken in het kaartje…. Lees verder »

Acropolis

Acropolis

In het kader van aansluiten bij de actualiteit ben ik een les over de Acropolis begonnen met dit bericht over de gevolgen van de crisis voor dit monument. Verbindingen tussen… Lees verder »

Mijn tijd

Ik vind het fijn om het vak geschiedenis met bruggers te beginnen met het concept tijd. In hogere leerjaren gaat het dan over het indelen van tijd in tijdvakken, periodes… Lees verder »