Docent

Van kinds af aan wist ik dat ik docent wilde worden. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de lerarenopleiding geschiedenis te gaan doen. In september 2013 heb ik mijn diploma gehaald. Sindsdien heb ik verschillende vakken gegeven. Op dit moment werk ik als docent Nederlands op een middelbare school in Noord-Nederland. Daarnaast volg ik met behulp van de lerarenbeurs de studie Leraar Nederlands aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ik bevind mij in de eindfase van deze studie. Hierna ben ik van plan om in Groningen verder te studeren voor mijn eerstegraads bevoegdheid.

Drie woorden die mij karakteriseren zijn oprecht, zorgzaam en gepassioneerd. Eerlijkheid is voor mij onmisbaar voor werk in teamverband. Ik vind het belangrijk om goede afspraken te maken met elkaar en die ook na te komen. Ik heb een enorme passie voor mijn vak, zowel voor de lesgevende kant als voor de vakinhoudelijke kant. Ik vind het ontzettend mooi om met tieners in gesprek te gaan, niet alleen over de stof maar ook over wat hen drijft. Een groot deel van het leven van tieners bestaat uit school. Ik vind het daarom belangrijk dat de leerlingen zich op school ook thuis kunnen voelen.

Voor een uitgebreidere CV verwijs ik naar mijn Linked-In pagina.