‘Dus dat bedoel ik met dat.’

      1 reactie op ‘Dus dat bedoel ik met dat.’

Weten politici eigenlijk wel waar ze over praten?

Gisteren was ik bij een extra commissievergadering van de Provinciale Staten van Groningen. Het ging over de evaluatie van de Dialoogtafel, een onderwerp waar ik geen verstand van heb. Ik hoefde er geen verslag van te doen en had me van tevoren expres niet ingelezen. Ik was namelijk benieuwd wat ik ervan zou begrijpen zonder voorkennis. Een klein experimentje dus.

Er bleken twee soorten sprekers te zijn. De meeste sprekers waren van het soort dat een verhaaltje uitgetypt heeft en dat voorleest (met de nodige fouten: ‘sorry voorzitter, ik las even niet goed’). Probleem is dat die verhalen bestaan uit moeilijke woorden die ook nog eens nietszeggend zijn; algemene termen, een overvloed aan verwijswoorden zonder duidelijk antecedent en zinnen die halverwege ontsporen. De meeste bijdragen van fracties waren zo bloemig, algemeen en taalkundig ingewikkeld, dat ik geen idee had waar het over ging. Zouden ze het zelf nog wel weten?

Verfrissend was de bijdrage van een mevrouw met een blauw shirtje, Sandra Beckerman, fractievoorzitter van de SP. Haar betoog was te volgen, zij gebruikte normale woorden die ik begreep en verwees alleen naar dingen die ze eerder zelf gezegd had. Ze vertelde hoe ze tien jaar geleden als activiste het podium opklom bij het SP-congres om de nationalisering van onder andere de NAM in het verkiezingsprogramma van de SP te krijgen. Ze betoogde dat de NAM ‘in mijn ideale wereld’ helemaal geen inspraak zou moeten hebben in het hele onderwerp. Later gaf ze aan dat ‘dit niet het moment was om de revolutie uit te roepen’, maar dat het haar ‘een lief ding’ waard zou zijn als het lukte om de invloed van de NAM te minimaliseren.

Haar bijdrage werd helaas gevolgd door andere nietszeggende, slaapverwekkende betogen over woorden, aanbevelingen en houdingen. ‘Meneer de voorzitter, hoe verhoudt zich dat?’ Ondertussen ontspoorden diverse zinnen door de overdaad aan ingewikkeld taalgebruik. Sinds wanneer is de uitdrukking ‘meerwaarde spelen’ goed Nederlands? De Statenleden zaten allemaal achter hun mini-Ipad en net als in een lange kerkdienst werden er pepermuntjes doorgegeven. Mijn vermoeden dat de Statenleden zelf niet begrijpen wat ze zeggen, werd bevestigd toen iemand uitkraamde: ‘Dus dat bedoel ik met dat.’

Wat is er op tegen om politieke zaken te bespreken in taal die iedereen kan begrijpen? Per slot van rekening zijn Statenleden volksvertegenwoordigers. Dat betekent dat ze spreken namens het volk. Daarom zijn de vergaderingen ook openbaar en is er een publieke tribune. Politici zouden een stuk dichter bij het volk staan als ze niet zulke ingewikkelde taal gebruikten.

Één reactie op “‘Dus dat bedoel ik met dat.’

  1. Inge

    Wat een heerlijk stuk Marieke; heel nuchter. Ben het er helemaal mee eens. Het zou mooi zijn, als de politici dit ook inzagen ;-).

Gesloten voor reacties.